Nye mikrofonsplittere Vi har nå fått nye splittbokser som skal brukes når vi gjør opptak av konserter. De nye boksene bruker Jensen-transformatorer, og Jensen produserer noen av verdens beste lydtransformatorer. Se ”Utstyrsliste” for mer detaljer.