Sofienberg Musikkorps i Oslo Konserthus Fredag 9 mars skal vi gjøre opptak av Sofienberg Musikkorps i Oslo Konserthus. De vil spille kjent og populær underholdningsmusikk av Cole Porter, Queen og Vamp m.fl. Mer info: http://www.oslokonserthus.no/