Tidligere i sommer hadde Rhiannon Edwards et innlegg i Dagbladet hvor hun etterspør flere kvinner i de “usynlige” stillingene i musikkbransjen: teknikere, bookingagenter osv. Jeg er glad for at denne debatten kommer, fordi det er åpenbart at det er bra for …

Hvordan gjøre bransjen mer attraktiv for kvinner og innvandrere: opprett flere faste stillinger. Read more »